Studio
Keiko ARK

Keiko ARK on arkkitehtitoimisto, joka sukupolvenvaihdoksen myötä jatkaa jo vuodesta 1988 asti toiminutta Arkkitehtitoimisto Koskinen & Schalin Oy:tä uudella nimellä. Toimisto jatkaa perustajiensa Keijo Koskisen ja Christel Schalinin perintöä – sekä heiltä saadun opin että uuden nimen kautta.

Kristiina Tervaskanto-Clarke arkkitehti SAFA 050 520 1889

Täydennysrakentaminen, perinnekohteet, historialliset selvitykset ja flamenco

Tuija Peltonen rakennusarkkitehti RIA 050 524 8961

Asuntosuunnittelu, erityisasuminen, erikoiskiintokalustesuunnittelu, ja tietty jääkiekko

Päätehtäviämme ovat asunto- ja erityisasumissuunnittelu – näissä sekä uudisrakennukset että peruskorjaukset sekä täydennysrakentaminen. Lisäksi olemme perehtyneet historiallisten sekä perinnerakentamiskohteiden korjaus- ja restaurointisuunnitteluun ja rakennushistorialliseen tutkimukseen.

Yksityisasiakkaille tarjoamme palveluja tarpeen mukaan luonnossuunnittelusta rakennuslupaprosessin läpivientiin ja toteutussuunnitteluun.

Toimistomme on Arkkitehtitoimistojen liiton (ATL) jäsen sekä Tilaajavastuu.fi jäsen